Osnovni namen in pomen delavnic je spoznanje, zdravljenje in prebujanje človeka (sebe) kot zemeljsko in duhovno bitje.
Človek je kompleksno, skrivnostno in ves čas razvijajoče se bitje, ki je globoko povezan z vsem življenjem in realnostjo okoli njega. Samega sebe spoznavamo v vsakodnevnem življenju, prek odnosov in preko poglabljanja v svoj notranji svet.

Na delavnicah spoznavamo in uravnovešamo mnoge različne nivoje in plasti človeka, ki jih želimo povrniti v zavest in jasnost in jih integrirati, sprejeti, zdraviti in vrniti v harmonijo z našim celotnim bitjem. Čeprav so enako pomembni vsi človeški aspekti, je morda naš najbolj izvoren del naša duša in naš božanski del. Združiti želim čim več nivojev človeka in aspektov življenja, saj se le tako lahko spoznamo v celoti in tudi spremembe se zgodijo konkretneje, ko se spreminjamo na različnih nivojih samega sebe. Namen je, da postanemo čim bolj  naravni, organski, povezani z globinam življenja in zavestni samega sebe in življenja.

Glavnina vsebine izhaja iz znanj, vedenj in zapisov dušnih nivojev, ki so se nabirala dolgo časa. Znanja in vedenja, ki so vključena v delavnice imajo izvore predvsem iz univerzalnih zakonov zavesti življenja kar vključuje inteligenco in zavest telesa, čustev, uma, duha, notranjega otroka, naravnosti, organskosti in esence osebne in kolektivne duše. Modrosti Narave in Življenja, ki prežemajo bistvo vsega kar obstaja.

Pri spoznavanju sebe so pomembni vsi nivoji in aspekti človeka; fizičen, čustven, umski, duhoven, energetski. Zelo pomembno je poznavanje in delovanje na psihologiji človeka, kar vključuje delo na notranjem otroku, ozaveščanju vzorcev, zapisov, vplivov in posledic našega zgodnjega otroštva in vplivov staršev oziroma ožje družine. Za mnoge ljudi so to ključna področja zdravljenja in celjenja.

Ozaveščanje in sprejemanje naših mask, potlačenih, ignoriranih, odlomljenih delov nas samih oziroma naših senc je prav tako pomemben del spoznavanje samega sebe.
Vitalnost, pretočnost in odprtost celotnega pojava nam omogoča, da se ves čas razvijamo in napredujemo.

Čutenje in sprejemanje naših čustev, občutkov, emocij in katerihkoli stanj, ki jih doživljamo je ključnega pomena; da jih ne zanikano, ignoriramo, maskiramo, racionaliziramo, temveč samo čutimo je zelo pomembno za spoznavanje samega sebe.
Sprejemanje in čutenje svojih (najglobljih) ran, notranjih poškodb, bolečin in deformacij na čustvenem in intimnem delu nas samih. Globlje ko želimo spoznati sebe, tem bolj se srečujemo globljimi ranami, bolečinami, poškodbami in notranjimi stiskami. Sprejemanje in celjenje starih ran in bolečin je neizbežen del osebne in duhovne poti.

To tudi pomeni priti v stik s svojo iskrenostjo, krhkostjo, nedolžnostjo, srčnostjo in odprtostjo do večnega spreminjanja in raziskovanja. To vključuje spoznavanje in sprejemanje svojih Senc oziroma zavrnjenih in pozabljenih delov nas samih.

S tem se nam začne prebujanje strast in radost do sebe in življenja, kar je še eno področje, ki ga prebujamo na delavnicah, saj se naše bitje hrani s strastjo in radostjo, ki je prežeta z ljubeznijo in blaženostjo.

Na delavnicah je vedno več poudarka na praktičnih vajah in aktivnem ozaveščanju samega sebe.
Glavni namen je vedno stik s samim seboj; vse od Višjega jaza, do fizičnega telesa in vseh ostalih nivojev vmes, ki nam pomagajo pri ozaveščanje zavesti življenja in Človeka.

Modrosti in prakse izhajajo iz različnih starih duhovnih tradicij; staro Egipčanske ezoterike, Gnostike, domorodnih modrosti, vzhoda, psihologije in zavesti človeka, zvezdnih in dušnih nivojev. Moja linija vedenj izvorna linija modrosti, modrosti, ki so obstajale preden so se izgubile, razvrednotile, ali skrile.

V uvodnih delavnicah se najprej opravijo poglobljena in konkretna čiščenja in transformacije mnogih aspektov nas samih (več o tem tukaj). Da lahko odkrivamo samega sebe je pred tem potrebno osvoboditi in uravnovesiti tuje energije v nas in pa dele nas, ki nas sabotirajo, ustavljajo in onemogočajo, da bi prišli v stik s svojo resnično naravo. Ta proces se lahko zgodi hitro, lahko pa traja dalj časa, saj je povezan z našo osebno in duhovno potjo in razvojem. Šele nato lahko zares delamo in raziskujemo naprej in se učimo spoznavati in delati na sebi in drugih.

Glavna področja na osebnostnem in duhovnem razvoju so:
1 – zavest in zavedanje samega sebe in čim več svojih aspektov, delov, nivojev, plasti, itd. Področij in aspektov človeka je veliko, od fizičnega, čustvenega, psihološkega, umskega, duhovnega, itd.
2 – zdravljenje, čiščenje, transformacija, osvobajanje in integracija vsega, kar ni v ravnovesju in harmoniji v nas, na nas in okoli nas (vseh naših neskončnih aspektov in delov).
3 – Prebujanje, aktivacija, delovanje in življenje preko svoje resnične identitete, svojega bitja in poslanstva. Najti svoj pristni, naravni in izvorni Jaz in svojo lastno pot in prostor v življenju, ki se po navadi zgodi, ko se predamo v vodstvo svoji duši in višjemu jazu.
4 – Načini in orodja, ki nam pomagajo pri osebni in duhovni poti (tehnike, obredja, vaje, prakse, izkušnje, itd.).
5 – Delo na fizičnem telesu, na čustvih in občutkih, vzorcih in prepričanjih, zapisih, notranjem otroku, delo na psihološkem in podzavestnem nivoju, svojih sencah in zanikanih delih samega sebe, na vitalnosti in pretočnosti, srčnem, dušnem in duhovnem aspektu, mnogih energetskih nivojih in zakonitosti in skrivnosti Življenja.

Pomembne vsebine na delavnicah:
• Prebuditi samega sebe na vseh nivojih obstoja in svojo resnično identiteto – Spoznavanje samega sebe; svojih aspektov, arhetipov, osebnosti, duhovnih nivojev, itd.
• Čiščenja, osvobajanja, zdravljenja in transformacije delov nas ki niso v ljubezni in zavedanju
• Naučiti se vaj, načinov, ki so v pomoč v vsakodnevnem življenju za sebe in druge.
• Prebuditi svoje lastne sposobnosti, znanja in vedenja, ki prihajajo iz vaše lastne duše in duhovne linije.
• Pri soočanju in sprejemanju svojih Senc in svoje Svetlobe.
• Vrniti si ljubezen do sebe in svojo osebno moč.
• Imeti kreativne odnose in se duhovno razvijati v njih.
• Ozaveščanje, sprejemanje, zdravljenje in celjenje naših čustvenih in intimnih ran, bolečin in poškodb
• Ozaveščanje, sprejemanje, zdravljenje našega notranjega otroka
• Vitalnost in pretočnost celotnega pojava; pomembnost dihanja s celim telesom
• Stik in povezava s svojim Višjim jazom, svojo dušo in izvornimi nivoji
• Psihologija človeka; nezavedno, vpliv otroštva in staršev na nas, travme, šoki, maske, umetni deli nas samih, itd.
• Prebujanje strasti in radosti do sebe in življenja
• Spoznavanje zakonov življenja in starodavnih modrosti in vedenj

Mnoge vsebine, ki so obravnavane na delavnicah boste našli pod opisom terapij, nekatere pa pod opisom delavnic.
Udeležencem ponujam hkrati prostor kjer lahko iz sebe spustijo mnoga bremena, težo, ovire in stare energije, ki jih s seboj nosijo že mnoga leta; varen prostor, kjer se lahko soočijo s svojimi strahovi, sencami in nezavednim; intimen stik s svojo notranjo intimo, spoznavanje svojih potencialov in darov in učenje mnogih modrosti, načinov, tehnik in spoznanj o sebi in okolici.
Delavnice sem zastavil po sklopih in tematikah, ki so za vse nas zelo pomembne in ključne za delo na sebi. Vsem priporočam udeležbo na osnovnih delavnicah, vendar pa niso pogoj za udeležbo na ostalih, bolj naprednih vikend delavnicah.

Če imate kakršnokoli vprašanje me prosim kontaktirajte.
Hvala in lepo vabljeni na druženje! 🙂