Celotno življenje so me zanimale skrite stvari; tisto, kar je skrito, nepoznano, skrivnostno in mistično. V otroštvu me je povsem potegnilo v raziskovanje drugih svetov, bitij in paranormalnega. Od srednje šole naprej sem se začel ukvarjati z meditacijami, kristali in osnovami splošnega duhovnega znanja. Od dvajsetega leta naprej pa sem se izobraževal na področjih svete geometrije, ezoterike starega Egipta, gnostike, domorodnih modrosti in obredov, mnogih terapevtskih pristopov, psihologije človeka, vzhodnih tradicij in raziskovanj mnogih aspektov človeka in zavesti.

Moja pot in moje vodilo pri delu je pomagati sebi in ljudem biti čim bolj naraven, sproščen, organski, pa vendar z zavestjo in zavedanjem vseh nivojev, ki nas sestavljajo, določajo in oblikujejo v celoto.

Življenje in človeka dojemam holografsko, kot zavest in inteligenco vseh nivojev bivanja; od najbolj fizičnih in človeških, do najvišjih zvezdnih in božanskih nivojev.  Vsi nivoji so celota za sebe, pa vendar neločljivo povezani med seboj. V ozadju vsega stoji t.i. »božanska matrica«; izvorni zapis vsega življenja, ki se manifestira v mnogoterih oblikah, barvah in načinih.

Kaj rad počenjam in delam?
Pomagam sebi in ljudem pri ozaveščanju, zdravljenju in prebujanju mnogih aspektov, delov in nivojev na katerih bivamo in delujemo.

Moj pristop
Pri svojem delu uporabljam mnoga različna znanja in vedenja, ki sem se jih ali naučil od različnih učiteljev, šamanov in terapevtov, večina pa prihaja iz lastnih vedenj, znanj, ki jih nosim v sebi kot notranje vedenje in niso vezana na tehnike in določene pristope.
Najbolj me v življenju in pri delu vodi moja notranja povezanost s svetlobo življenja in Višjim jazom, kar je tudi glavni namen in cilj mojega dela (pri delu z ljudmi); ljudi povezati z njihovo lastno svetlobo, dušo, bistvom in Višjim jazom.

V svojem življenju in pri delu z ljudmi se trudim delovati na čim večjih nivojih, aspektih in ravneh – holistično in holografsko.

Podrobnejšo in konkretnejšo vsebino boste našli pod »Področja delovanja v terapiji«, v delavnicah in člankih.

MOJE DUHOVNE PRAKSE in SMERI KI SO ME ZAZNAMOVALE:

Domorodne modrosti in obredja mi pomagajo ohranjati stik in povezavo s primarnostjo, naravnostjo, cikli in ritmi Narave in Vesolja;

Egipčanke, Gnostične in ostale mistične tradicije skupaj z vedenjem o sveti geometriji mi pomagajo pri odkrivanju starodavnih znanj in vedenjih, ki so v sebi nosile najvišja znanja o človeku in nivo zavesti in zavedanja, ki je zelo pomemben v današnjem času;

»Duhovna psihologija«, ki zna videti, najti in povezovati vplive in posledice našega ranega otroštva (vpliv in odnos z mamo in očetom oziroma skrbniki); pomen travm, šokov in situacij in dogodkov, ki so nas zaznamovali in vplivali na nas.

Veliko veselje in za mojo notranjo rast in užitek mi pomenijo potovanja po svetih krajih Zemlje, zato redno potujem na posebne kraje, kjer lahko najdem dele samega sebe in odkrivam modrosti, ki so shranjene ali v starih svetiščih, templjih, lepotah narave ali pri domorodnih ljudstvih.

Narava je bila zame vedno velika učiteljica in zdraviteljica. Naravnosti in narava sta vedno dokaz kje in kako je človek v sebi in v življenju. Narave ne laže, ne skriva; je pristna in direktna. Biti v stiku z naravo in naravnim in organskim je nekaj izvornega za vse nas.

Jedro mojega razvoja je to, da najdem v sebi svojo lastno pot, vibracijo, svoj lasten glas in dušo in da to pomagam najti tudi drugim ljudem; da postanejo vse kar lahko postanejo, na vseh nivojih, ravneh in realnostih.

Glavna področja mojega raziskovanja in dela do sedaj

  • Šola svete geometrije in svetlobnega telesa
  • Zdravljenje Srca in Duše od Kena Pagea
  • Severno Ameriške ceremonije več kot 15 let
  • Delo s telesom »bodywork«
  • Različna domorodna znanja in modrosti (Maori iz Nove Zelandije in severno Ameriški obredi, poganstvo, itd.)
  • Egipčanska ezoterika in znanja
  • Delo na notranjem otroku
  • Duhovna psihologija
  • Hipnoterapija
  • Novodobni pristopi k človeku