Redna tedenska srečanja so namenjena rednemu, dolgotrajnejšemu spoznavanju in delu na samem sebi in spoznavanju in odkrivanju mnogih različnih aspektov in ravni človeka in življenja. Trenutno imam na voljo naslednje vsebine srečanj. V prihodnosti pa bom dodal še srečanja za povezovanje s svojim notranjim otrokom in še marsikaj drugega.

Vsebina vedno vsebuje predvsem praktične vaje in prakse preko katerih udeleženci spoznavajo samega sebe in si pomagajo pri vsakodnevnih situacijah. Skupine so okoli 10 ljudi, zato je veliko prostora za osebne izkušnje in deljenje.

Srečanja načeloma med tednom med 18:15 in 20:30 uro, vendar je dan in ura fleksibilna in se lahko delno prilagodim možnostim udeležencev.

Osebnostna in duhovna preobrazba

Tedenska srečanja osebnostne in duhovne preobrazbe so namenjena rednemu, dolgotrajnejšemu spoznavanju in delu na samem sebi in spoznavanju mnogih različnih aspektov človeka, življenja in zavesti.
Na njih bomo skupaj raziskovali, spoznavali in izkušali potovanje v samega sebe in v različne dimenzije življenja. Začeli bomo s preprostimi spoznanji o sebi in počasi gradili in razvijali pot do sebe. Veliko bo praktičnega dela.

Namen srečanj je:

 • Spoznavanje samega sebe; naših aspektov, arhetipov, notranjega otroka, osebnosti, dušnih in duhovnih nivojev
 • Osebna in duhovna transformacija in zdravljenje ranjenih delov sebe
 • Naučiti se energetsko poskrbeti za sebe; učenje vaj in praks s katerimi se naučite poskrbeti za svoje energetsko polje
 • Prebuditi zavest o sebi, ljubezen do sebe, resnično identiteto
 • Čutenje, zaznavanje, sprejemanje samega sebe

Vsebina dela izhaja tako iz starih ezoteričnih tradicij, kot iz novodobnih poti in odkritij o človeku; delo na zemeljskih nivojih (osebnost, instinkt, naravnost, primarnost…), na psiholoških aspektih (notranji otrok, nezavedno, podzavest in čustva); in mnogih duhovnih aspektih.

Naučili se bomo

 • Različnih meditacij za prebujanje samega sebe in povezanosti z življenjem
 • Načinov, tehnik in vaj s katerimi bomo poskrbeli za svoje energetsko polje (čiščenje živčnega sistema, čaker, tekočini v hrbtenici; osvobajanje tujih energij in bremen iz nas).
 • Dihanja in vitalnosti
 • Delo na notranjem otroku
 • Stika z višjim jazom, dušo in intuicijo

Spoznavamo vedenja o:

 • Vzorcih, programih in zapisih, ki nas določajo
 • O čustvih, emocijah in občutkih
 • O vplivih našega otroštva, staršev in dogodkov na našo osebnost in notranjega otroka
 • O odslikavah našega notranjega sveta navzven
 • Pomenu Višjega jaza, duše, primarnosti, instinkta; osebnosti in duhovnosti
 • Podzavesti oziroma nezavednem
 • Pomembnost prepričanj in »osebnih« zgodb

Vsako področje je podano na praktičen in konkretno izkustven način. Sam veliko rajši učim in predajam znanje preko izkustva in prakse, kot »samo« iz teorije.

Moje glavno vodilo je najti najbolj pristno povezanost s samim seboj in z življenjem. S tisto prvobitno in najbolj naravno, organsko, avtentično esenco življenja in človeka.
Čeprav v sebi nosim znanja in modrosti iz mnogih starih tradicij, duhovnih poti, ezoterike, novodobnih odkritij in raziskovanj človeka in zavesti, je srčika moje poti povezanost z naravnostjo energije in pretočnosti življenja. Ta povezanost in pretočnost zaobjema vse nivoje človeškega bitja; fizičnega, čustvenega, umskega, dušnega, srčnega, duhovnega in holografskega.
Poleg tega se v tej povezanosti zrcalijo vsi naši aspekti, arhetipi in deli nas samih; glavni od njih so recimo naš notranji otrok, naše sence, seksualnost, moškost in ženskost, kot naše kvalitete, sposobnosti in resnični deli nas samih.
Glavni namen je vedno stik s samim seboj; vse od Višjega jaza, do fizičnega telesa in vseh ostalih nivojev vmes, ki nam pomagajo pri ozaveščanje zavesti življenja in Človeka.

Aspekti človeka, ki so vključeni v delavnice so:
Fizični, čustveni, umski, nezavedni, duhovni, dušni, holografski, arhetipski, psihološki, seksualni, osebnostni.

Termin: srede med 18:30 in 21:00 uro (termin je fleksibilen in se lahko spremeni)
Lokacija: Dunajska 197, AB agencija; Ljubljana
Cena: 15€ na srečanje (če kdo finančno ne zmore lahko plača manj)

Osebnostne energetske in duhovne vaje in prakse

Srečanja so namenjena različnim vajam za osebno, duhovno in energetsko vitalnost, odprtost in pretočnost. Vitalnost, fizična, čustvena, umska, duhovna in energetska pretočnost in odprtost je zelo pomembna za osebnosti in duhovni razvoj, saj le tako dovolimo da se več življenja, modrosti, zdravja in življenjske energije pretaka skozi nas.
Z vajami se prav tako prebujajo potlačena, skrita, zanikana in pozabljena čustva, občutki, spomini, zapisi, vzorci in deli nas, ki smo jih hote ali nehote morali zapreti in odrezati.
Energetska pretočnost dvigne na površje pozabljene aspekte, ki nato pridejo v našo zavest in se z njimi lahko spet soočimo, sprejmemo in spustimo.

Vaje vključujejo naše fizično telo, emocije, um, duha, podzavest, notranjega otroka, različne aspekte človeka in zavesti.

Vaje in prakse, ki jih bom izvajali so med drugim:

 • Vaje z elementi
 • Različni načini dihanja (pranična cev, itd.)
 • Meditacija Nebes in Zemlje
 • Meditacija Enosti
 • Krepitev hare, pinealne žleze, odpiranje srca
 • Delo v parih
 • Delo s čakrami
 • Prebujanje različnih aspektov in arhetipov človeka
 • Egipčanske vaje

Z vajami si krepimo odprtost vseh plasti človeka, vitalnost, živost, sočnost in jasnost duha in uma. Prav tako so pomembne za zdravje in harmonijo celotnega pojava.

Lepo vabljeni

 

Sveta geometrija; prebujanje s pomočjo matrice življenja

Vabljeni na tedenska srečanja osebnostnega in duhovnega razvoja preko modrosti in zavesti svete geometrije. Več o vsebini si preberite tukaj.

Srečanja za bolne in poškodovane ljudi

Vabljeni na redna tedenska srečanja, ki so namenjena podpori in pomoči ljudem, ki se soočajo z krajšimi ali dolgoročnimi bolezenskimi stanji in/ali poškodbami.

Na srečanjih osvetljujemo različne aspekte človeškega življenja in osebnosti, ki lahko, če niso v ravnovesju v nas ustvarjajo bolezni in/ali poškodbe.
Prvi del srečanja sestoji iz osebnih izpovedi in pripovedovanj, drugi del pa nadaljevanje vsebine in praks.

 

Spoznavali in odrivali bomo kako na nastanek bolezni in poškodb vplivajo:

 • naša primarna družina oziroma naše zgodnje otroštvo
 • podzavestni vzorci, programi, zapisi in prepričanja
 • toksična, ignorirana, nezavedna in zanikana čustva
 • ranjen notranji otrok
 • globoke čustvene in intimne rane, poškodbe, bolečine in deformacije
 • hrana in pijača
 • linija prednikov
 • bližnji ljudje, služba, itd.
 • stres, napetost, živčnost, strahovi in nezadovoljene čustvene potrebe
 • odlomljeni deli nas samih, naše osebnostne sence, maske, umetni deli nas samih
 • nezdravi način vsakdanjega življenja

In za vsako področje bomo delali konkretne praktične vaje in prakse, ki nam bodo neposredno pomagale pri soočanji s samim seboj, zdravljenju, celjenju in pri vračanju zdravja in harmonije v naše celotno bitje.

Srečanja pa bodo vsebovala tudi konkretne prakse, ki neposredno vplivajo na zdravljenje obolelih delov našega telesa in sicer:

 • meditacije in vizualizacije za zdravljenje celotnega sistema in delov telesa
 • domorodne modrosti za zdravljenje
 • področje celičnega zdravljenja in kvantne fizike
 • stik in povezava z zavestjo in inteligenco fizičnega telesa in ostalih nivojev
 • starodavni in novodobni pristopi k zdravljenju svojega bitja

Cena: vsak lahko podari toliko kot želi za vsako srečanje posebej
Kdaj: vsako sredo med 18:30 in 20:30 uro
Lokacija: Dunajska 197, Ljubljana

Lepo vabljeni!