Redna tedenska srečanja so namenjena rednemu, dolgotrajnejšemu spoznavanju in delu na samem sebi in spoznavanju in odkrivanju mnogih različnih aspektov in ravni človeka in življenja. Trenutno imam na voljo naslednje vsebine srečanj. V prihodnosti pa bom dodal še srečanja za povezovanje s svojim notranjim otrokom in še marsikaj drugega.

Vsebina vedno vsebuje predvsem praktične vaje in prakse preko katerih udeleženci spoznavajo samega sebe in si pomagajo pri vsakodnevnih situacijah. Skupine so okoli 10 ljudi, zato je veliko prostora za osebne izkušnje in deljenje.

Srečanja načeloma med tednom med 18:15 in 20:30 uro, vendar je dan in ura fleksibilna in se lahko delno prilagodim možnostim udeležencev.

Delavnice osebnostne in duhovne preobrazbe

Tedenska srečanja osebnostne in duhovne preobrazbe so namenjena rednemu, dolgotrajnejšemu spoznavanju in delu na samem sebi in spoznavanju mnogih različnih aspektov človeka, življenja in zavesti.
Na njih bomo skupaj raziskovali, spoznavali in izkušali potovanje v samega sebe in v različne dimenzije življenja. Začeli bomo s preprostimi spoznanji o sebi in počasi gradili in razvijali pot do sebe. Veliko bo praktičnega dela.

Namen srečanj je:

 • Spoznavanje samega sebe; naših aspektov, arhetipov, notranjega otroka, osebnosti, dušnih in duhovnih nivojev
 • Osebna in duhovna transformacija in zdravljenje ranjenih delov sebe
 • Naučiti se energetsko poskrbeti za sebe; učenje vaj in praks s katerimi se naučite poskrbeti za svoje energetsko polje
 • Prebuditi zavest o sebi, ljubezen do sebe, resnično identiteto
 • Čutenje, zaznavanje, sprejemanje samega sebe

Vsebina dela izhaja tako iz starih ezoteričnih tradicij, kot iz novodobnih poti in odkritij o človeku; delo na zemeljskih nivojih (osebnost, instinkt, naravnost, primarnost…), na psiholoških aspektih (notranji otrok, nezavedno, podzavest in čustva); in mnogih duhovnih aspektih.

Naučili se bomo

 • Različnih meditacij za prebujanje samega sebe in povezanosti z življenjem
 • Načinov, tehnik in vaj s katerimi bomo poskrbeli za svoje energetsko polje (čiščenje živčnega sistema, čaker, tekočini v hrbtenici; osvobajanje tujih energij in bremen iz nas).
 • Dihanja in vitalnosti
 • Delo na notranjem otroku
 • Stika z višjim jazom, dušo in intuicijo

Spoznavamo vedenja o:

 • Vzorcih, programih in zapisih, ki nas določajo
 • O čustvih, emocijah in občutkih
 • O vplivih našega otroštva, staršev in dogodkov na našo osebnost in notranjega otroka
 • O odslikavah našega notranjega sveta navzven
 • Pomenu Višjega jaza, duše, primarnosti, instinkta; osebnosti in duhovnosti
 • Podzavesti oziroma nezavednem
 • Pomembnost prepričanj in »osebnih« zgodb

Vsako področje je podano na praktičen in konkretno izkustven način. Sam veliko rajši učim in predajam znanje preko izkustva in prakse, kot »samo« iz teorije.

Moje glavno vodilo je najti najbolj pristno povezanost s samim seboj in z življenjem. S tisto prvobitno in najbolj naravno, organsko, avtentično esenco življenja in človeka.
Čeprav v sebi nosim znanja in modrosti iz mnogih starih tradicij, duhovnih poti, ezoterike, novodobnih odkritij in raziskovanj človeka in zavesti, je srčika moje poti povezanost z naravnostjo energije in pretočnosti življenja. Ta povezanost in pretočnost zaobjema vse nivoje človeškega bitja; fizičnega, čustvenega, umskega, dušnega, srčnega, duhovnega in holografskega.
Poleg tega se v tej povezanosti zrcalijo vsi naši aspekti, arhetipi in deli nas samih; glavni od njih so recimo naš notranji otrok, naše sence, seksualnost, moškost in ženskost, kot naše kvalitete, sposobnosti in resnični deli nas samih.
Glavni namen je vedno stik s samim seboj; vse od Višjega jaza, do fizičnega telesa in vseh ostalih nivojev vmes, ki nam pomagajo pri ozaveščanje zavesti življenja in Človeka.

Aspekti človeka, ki so vključeni v delavnice so:
Fizični, čustveni, umski, nezavedni, duhovni, dušni, holografski, arhetipski, psihološki, seksualni, osebnostni.

Termin: točen termin bo določen naknadno (termin je fleksibilen in se lahko spremeni)
Lokacija: Dunajska 197, AB agencija; Ljubljana
Cena: 15€ na srečanje (če kdo finančno ne zmore lahko plača manj)

Osebnostne energetske in duhovne vaje in prakse

Srečanja so namenjena različnim vajam za osebno, duhovno in energetsko vitalnost, odprtost in pretočnost.Z njimi lažje prebujamo in spoznavamo sebe, svoje potenciale in se lažje odpiramo svoji resnični poti v življenju.

Redno izvajanje vaj in praks ima na nas veliko pozitivnih učinkov in rezultatov. Med drugim učinkujejo na:

• Sprotno sproščanje stresa, napetosti, bremen, teže in toksičnih emocij
• Prebujanje in vzdrževanje vitalnosti, živosti in odprtosti do sebe in zunanjega sveta
• Prebujanje potlačenih, zanikanih, skritih čustev, misli, delov in aspektov nas samih
• Vadba ljubezni do sebe, brezpogojno sprejemanje samega sebe
• Čutenje in spoznavanje samega sebe
• Zdravljenje, celjenje in uravnovešanje

Vaje nam omogočajo, da se v sebi počutimo bolj mirne, spočite, osrediščene, kar nam pomaga, da se v življenju lažje soočamo s samo in življenjskimi situacijami. Predvsem pa spoznamo sebe, svojo pot in dušni namen.
Vitalnost, fizična, čustvena, umska, duhovna in energetska pretočnost in odprtost je zelo pomembna za osebnosti in duhovni razvoj, saj le tako dovolimo da se več življenja, modrosti, zdravja in življenjske energije pretaka skozi nas.
Z vajami se prav tako prebujajo potlačena, skrita, zanikana in pozabljena čustva, občutki, spomini, zapisi, vzorci in deli nas, ki smo jih hote ali nehote morali zapreti in odrezati.
Energetska pretočnost dvigne na površje pozabljene aspekte, ki nato pridejo v našo zavest in se z njimi lahko spet soočimo, sprejmemo in spustimo.
Z zavestnimi vajami in praksami, ki se neposredno in konkretno povezujejo s specifičnimi aspekti nas samih dvigujemo svojo vibracijo, vitalnost in povečujemo energiniziranost, bolj se v našo zavest in prebuja naša podzavest in naši do sedaj skriti deli nas.

Vaje vključujejo naše fizično telo, emocije, um, duha, podzavest, notranjega otroka, različne aspekte človeka in zavesti.

Aspekti, deli in nivoji, ki so vključeni v praktične vaje so:

• Fizični nivo
• Čustven nivo
• Umski in psihični nivo
• Duhovni nivo; Višji jaz
• Dušni nivo
• Življenjska energija; vitalnost
• Energetski nivo – Ergeniziranje našega pojava
• Naše sence
• Vibracija, frekvenca in zvok
• Osebnostni nivo
• Srčni nivo
• Notranji otrok

Z vajami si krepimo odprtost vseh plasti človeka, vitalnost, živost, sočnost in jasnost duha in uma. Prav tako so pomembne za zdravje in harmonijo celotnega pojava.

Lepo vabljeni

 

Sveta geometrija; prebujanje s pomočjo matrice življenja

Vabljeni na tedenska srečanja osebnostnega in duhovnega razvoja preko modrosti in zavesti svete geometrije. Več o vsebini si preberite tukaj.

Srečanja za ljudi s psihičnimi, čustvenimi neravnovesji in poškodbami

Vabljeni na redna tedenska srečanja, ki so namenjena podpori in pomoči ljudem, ki se soočajo z krajšimi ali dolgoročnimi čustveno-psihičnimi stanji, izzivi in problemi.

Na srečanjih osvetljujemo različne aspekte človeškega življenja in osebnosti, ki lahko, če niso v ravnovesju v nas ustvarjajo psihična in čustvena neravnovesja, ter bolezni in/ali poškodbe.
Prvi del srečanja sestoji iz osebnih izpovedi in pripovedovanj, drugi del pa nadaljevanje vsebine in praks.

Spoznavali in odrivali bomo kako na nastanek bolezni in poškodb vplivajo:

 • naša primarna družina oziroma naše zgodnje otroštvo
 • podzavestni vzorci, programi, zapisi in prepričanja
 • toksična, ignorirana, nezavedna in zanikana čustva
 • ranjen notranji otrok
 • globoke čustvene in intimne rane, poškodbe, bolečine in deformacije
 • hrana in pijača
 • linija prednikov
 • bližnji ljudje, služba, itd.
 • stres, napetost, živčnost, strahovi in nezadovoljene čustvene potrebe
 • odlomljeni deli nas samih, naše osebnostne sence, maske, umetni deli nas samih
 • nezdravi način vsakdanjega življenja

In za vsako področje bomo delali konkretne praktične vaje in prakse, ki nam bodo neposredno pomagale pri soočanji s samim seboj, zdravljenju, celjenju in pri vračanju zdravja in harmonije v naše celotno bitje.

Srečanja pa bodo vsebovala tudi konkretne prakse, ki neposredno vplivajo na zdravljenje obolelih delov našega telesa in sicer:

 • meditacije in vizualizacije za zdravljenje celotnega sistema in delov telesa
 • domorodne modrosti za zdravljenje
 • področje celičnega zdravljenja in kvantne fizike
 • stik in povezava z zavestjo in inteligenco fizičnega telesa in ostalih nivojev
 • starodavni in novodobni pristopi k zdravljenju svojega bitja

Cena: vsak lahko podari toliko kot želi za vsako srečanje posebej
Kdaj: točen termin bo še določen
Lokacija: Dunajska 197, Ljubljana

Lepo vabljeni!

 

Delavnice za duhovno energetskega pomočnika

Srečanja oziroma šolanje je namenjeno ozaveščanju, prebujanju in osvojitvi aspektov in nivojev na katerih bivamo in delujemo ljudje; od bolj zemeljskih, do dušnih, zvezdnih in holografskih nivojev.

NAMEN
Srečanja imajo več namenov in sicer:

Udeleženci se bodo naučili pomagati zdraviti, uravnovešati in harmonizirati področja, ki jih bomo obravnavali
Osebno in duhovno transformacijo in napredek v zavesti
Ozaveščanje aspektov, ki sestavljajo človeka in življenje
Načini zdravljenja, ki pomagajo sebi in drugim

Glavni namen srečanj je pomagati ljudem ozavestiti čim več aspektov, nivojev, področij in dimenzij, ki sestavljajo naše življenje in realnost.

Moj namen je podpreti in pomagati udeležencem, da v sebi prebudijo svoja lastna znanja, vedenja, modrosti in sposobnosti. Vsak, ki ga zanimajo vsebine glede naravnega in zavestnega zdravljenja in življenja v sebi nosi svoj lasten potencial in sposobnosti, katere naj bi prebudil in začel z njimi delovati – tako za sebe, kot morda tudi za druge.
V praksi to pomeni, da bomo predelovali vsako tematiko in aspekt posebej in se jih učili uravnovešati. Vendar bo hkrati vsak udeleženec aktiviral in prebudil svoj lasten in samo njemu lasten način kako se soočiti z določenimi nivoji in na kakšen način naj bi delovali z njimi.

Eden pomembnejših učinkov srečanj bo osebna in duhovna transformacija. Srečanja in praktično delo v vseh nas prebujalo vse nivoje, plasti, delčke in področja, ki v nas še niso uravnovešena in v harmoniji. Tako bo osebna in duhovna transformacije neizbežna.
Če se oseba samo nauči določenih tehnik, sama pa ne gre čez konkretno notranjo in zunanjo spremembo, potem učenje ni doseglo svojega namena.

Moj fokus ne bo preveč na učenju tehnik, temveč na ozaveščanje čim več plasti, nivojev in ravni človeka in realnosti s katerimi medsebojno vplivamo eden na drugega.
Namen je, da vsak sam pri sebi spozna in prebudi čim več svojih osebnih in holografskih aspektov in ravni s katerimi si obogati svoje življenje in morda pomaga tudi drugim ljudem in ostalim bitjem. Veliko bo samo raziskovanja in praktičnega dela.

Tematike, ki jih bomo obravnavali na srečanjih so razdeljene na več področij in sicer:

Kolektivne energije. Kaj so, kako nastajajo, kako vplivajo na nas in kako jih osvoboditi iz osebe, skupine, pokrajine.
Delci nas izven časa in prostora. Kaj so, kako vplivajo na nas, kako jih uravnovesiti?
Vezi, navezave in deli nas v drugih ljudeh, skupinah – kako nastajajo, zakaj obstajajo, kako vplivajo na nas in kako jih osvoboditi.
Energija in delci ljudi, ki so umrli.
Živčni sistem; kaj predstavlja, kako se povežemo z njim in kako osvobajamo ujete energije iz njega.
Prejšnja življenja. Kaj so, kako delujejo na nas in kako uravnavamo dele nas ujete v preteklih časih in prostorih.
Psihologija človeka, njegova duševnost, povezava s čustvi, občutki, umom, telesom in osebnostjo.
Podzavestni programi, vzorci, zapisi, prepričanja, ki nas omejujejo.
Bremena, teža in karma iz linije naših prednikov.
Prebujanje, stik in zdravljenje notranjega otroka.
Delo na čustvih, občutkih in zaznavah.
Naše maske in umetni deli nas samih.
Izgubljene duše in duhovi
Entitete, bitja iz drugih realnosti, tvorbe, mreže, itd.
Magija, prekletstva, uroki, čarovništvo, itd.
Čipi, implanti, vsadki, itd.
Zvezdni nivoji
Prekinjanje dušnih in karmičnih pogodb, zapriseg in dogovorov
Vračanje in aktivacija resničnih aspektov nas
Celjenje, negovanje preko nežnosti, mehkobe in ljubezni
Zdravljenje bolezni in poškodb
In še mnogo drugega…

Cena in termin po dogovoru
Lokacija:  Ljubljana