Geometrija v današnjem času predstavlja »samo« del matematičnih ved in je dojemana kot nekaj splošnega in navadnega. V večini starih civilizacijah in tradicijah pa je imela sveta geometrija posebno mesto in je bila dojemana kot najvišja in najbolj sveta in varovana znanja in skrivnost.

Sveto geometrijo so uporabljali za osebni in najvišji duhovni razvoj oziroma kako človeka pripeljati do »meta-človeka«; človeka, ki zrcali mikro in makro kozmos v celotnem svojem bitju.

Sveta geometrija zaobsega vse človeške nivoje, plasti, aspekte in dimenzije, kot vse univerzalne nivoje in dimenzije; dejansko je »blueprint« oziroma matrica naše realnosti in organskega sveta; vidnega in nevidnega. Je gradnik vse kar obstaja; fizičnega sveta (teles, celic, organov, itd.), čustev, misli, osebnosti, zvoka, vibracije, zavesti v najbolj božanski in popolni obliki.

Ravno ta božanska podoba ali izvor svete geometrije nam omogoča, da se preko nje lahko zdravimo, prebujamo, aktiviramo, harmoniziramo in osebno in duhovno razvijamo. Stari narodi so jo uporabljali za dosego najvišjih duhovnih stanj in razvoja.
Njena kvaliteta je v tem, da ne rabimo posrednikov in nas v najbolj čisto obliki direktno preko vseh nivojev pelje v Izvorno božansko matrico; v celovitost človeka in življenja. Obstaja mnogo stopenj ali nivojev zavesti svete geometrije, ki so povezani z genezo in razvojem zavesti kot take oziroma izvornega življenja; od izvornega Duha, do materije, in spet nazaj v Duha.
Vključuje zavest Enosti, zavest identitete, dualizma, svete trojice, elementov in prostora, zavesti srca, materializacije, in mnogih ezoteričnih in duhovnih nivojev.

Sveta geometrija nam pomaga zdraviti, harmonizirati in prebujati vse naše nivoje, dele, plasti in ravni človeka in nas povezuje s celotno kreacijo in življenjem. Je gradnik vsega življenja in zato predstavlja najbolj osnovno in globoko povezavo z esenco življenja. Če vemo, kako deluje, če jo znamo uporabljati in poznamo njeno globljo vsebino lahko preko njenih zakonitosti razvijamo vse svoje nivoje in svojo zavest – to kar so počeli v mističnih in skrivnih šolah antičnega sveta.

Pot razvoja vključuje:

  • Stik z božanskim
  • Prebujanje svoje identitete, resnice in zavesti
  • Delo na odnosih, samostojnosti, neodvisnosti
  • Zdravljenje in transformacije na vseh nivojih
  • Zavest telesa, čustev, uma, duha, podzavesti, itd.

Potek srečanj
Srečanja potekajo vsak teden, kjer podelimo svoja izkustva iz risanja (procese, transformacije, uvide, spoznanja, spremembe, zdravljenja, itd.) in nato nadaljujejo naprej z vsebino.

Vsebina srečanj
Znanje sledi genezi in razvoju zavesti življenja po stopnjah svete geometrije. Začnemo od začetka zavesti življenja in nadaljujemo po stopnjah razvoja. Ob vsaki stopnji gradimo zavest samega sebe in univerzuma.
Vsaka stopnja vsebuje specifične tipe kozmogramov, ki v sebi nosijo svojo zavest in vibracijo. Sproti spoznavamo zakone in gradnike vsega življenja; vseh nivojev, ravni, plasti, aspektov, arhetipov in dimenzij.

Preko svete geometrijo zdravimo, uravnovešamo vse človeške nivoje, aspekte, dele osebnosti in duhovnih nivojev. Zdravi se naš notranji otrok; naše fizično, čustveno, umsko in duhovno telo; naša osebnost; naši aspekti, arhetipi (naše rane, bolečine, poškodbe, deformacije; odnosi z ljudmi, odnos do sebe in življenja, itd.).

Dogajajo se močne transformacije, zdravljenja, spremembe, katarze in osebna in duhovna rast, saj zavest svete geometrije želi vse kar je izven harmonije in izven božanskih zakonov spraviti nazaj v harmonijo, Resnico in zavedanje.

Odpirajo se naše sposobnosti, znanja, vedenja; odpirajo se nam sposobnosti zaznavanja, jasnočutnosti, jasnovidnost in jasnovednosti.

Spoznavamo zakone zavesti in življenja, gradnike realnosti; človeka, narave, univerzuma; mikro in makrokozmosa.

Ker je sv geometrija gradnik vsega obstoja in življenja preko njo lahko dostopamo do kateregakoli dela sebe in življenja. Nič ne ostane skrito in v ozadju; če le to želimo.

Znanja in modrosti uporabljena v srečanjih izhajajo iz mnogih starih tradicij; predvsem iz starega Egipta, Gnostike, grške mitologije, šamanizma, poganstva, indijskih, tibetanskih ved, alkimije, psihologije, zavesti duše, duha, življenja in ostalih področij.